Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลเพ็ญเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอเพ็ญ ก่อตั้งมาประมาณ 100 ปี ตั้งชื่อตำบล ตามชื่อของอำเภอ โดยมีตำนานเล่าขานต่อกันมาว่า
     ประมาณปี พ.ศ. 1600 - 1700 พระยาศรีสุทโธ ได้อพยพ ราษฎรหลบภัยจากการรุกรานของชาวข่าและขอมซึ่งมีอำนาจในขณะนั้นมาสมทบกับขุนวรบุตร (เมืองหนองหาน) ขุนราชปากดี (เมืองหนองคาย) และพระยาคำสิงห์(เมืองสกลนคร) มาตั้งเมืองขึ้นบริเวณลุ่มน้ำสวย พระยาศรีสุทโธและพระนางจันทรามีพระราชธิดาองค์หนึ่งทรงสิริโฉมงดงาม ชื่อพระนางเพ็ง หรือเพ็ญ จนเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองหนองหาน เจ้าเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าเมืองบางหนองคาย ถึงขั้นยกกองทัพและส่งทูตมาขอ สร้างความวิตกกังวลให้กับพระยาศรีสุทโธและพระนางจันทรา ว่าจะทำให้เกิดการรบแย่งชิงตัวพระนางเพ็ญทำให้เกิดการล้มตายเกิดขึ้น จึงขอเวลา 3 เดือน จากเจ้าเมืองต่าง ๆ เพื่อให้พระนางเพ็ญตัดสินใจ พระนางเพ็ญคิดว่าหากตกลงเลือกเจ้าเมืองใดเจ้าเมืองที่เหลือไม่ยอมสงครามย่อมเกิดขึ้น จึงกราบทูลให้พระยาศรีสุทโธสร้างเจดีย์ซึ่งภายในกลวง และพระนางเพ็ญตัดสินใจเข้าบำเพ็ญภาวนาภายในเจดีย์โดยให้ช่างโบกปูนปิดทับจนสิ้นพระชนม์อยู่ภายในเจดีย์ เมื่อเจ้าเมือง ทั้งสามทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระนางเพ็ญจึงพากันยกทัพกลับ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ชาวเมือง จึงตั้งชื่อเมืองว่า “เมืองเพ็ญ” ซึ่งปัจจุบันมีธาตุ(เจดีย์) พระนางเพ็ญ ตั้งอยู่ที่วัดเกาะแก้ว  ริมลำน้ำเพ็ญในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ นั่นเอง


องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th