Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
08 ต.ค. 2564
ถึง
08 ต.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ 2564 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564)
30 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ 141-10 จากสาย วัดป่าโนนสังข์ ถึงสาย บ้านเกาะแก้ว บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564
ถึง
22 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
21 ก.ย. 2564
ถึง
21 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ 141-10 จากสาย วัดป่าโนนสังข์ ถึงสาย บ้านเกาะแก้ว บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ 141-10 จากสาย วัดป่าโนนสังข์ ถึงสาย บ้านเกาะแก้ว บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
20 ก.ย. 2564
ถึง
20 ก.ย. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศเผยแพร่แผนจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
13 ส.ค. 2564
ถึง
13 ส.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
12 ก.ค. 2564
ถึง
12 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒)
08 ก.ค. 2564
ถึง
08 ก.ค. 2564
อุดรธานี เมือง อบต.เพ็ญ รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-8015  โทรสาร : 0-4227-8015  อีเมล์ : admin@phen-sao.go.th


www.phen-sao.go.th