Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องป้องการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.เพ็ญ
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ หอนงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ มอบหมายให้นางสาวศิริอร เกตุไทยสง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและประชาชนทั่วไปใน ม.3 และ ม.6 ให้ลงทะเบียนฉีด
Responsive image
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ หอนงามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ มอบหมายให้นางสาวศิริอร เกตุไทยสง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเพ็ญ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและประชาชนทั่วไปใน ม.3 และ ม.6 ให้ลงทะเบียนฉีดวัคชีนป้องกันโควิค 19 ซึ่งได้
   
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564